fbpx

Co jest korzystniejsze: implant zębowy czy inne uzupełnienie protetyczne?

Co jest korzystniejsze: implant zębowy czy inne uzupełnienie protetyczne?

Implant zębowy:

Nie wszyscy pewnie wiedzą, że brak zęba nie tylko wpływa na komfort naszego życia ale może odbić się na naszym zdrowiu i wyglądzie. Nie wystarczy dbać o wygląd przednich zębów, aby były piękne, proste, białe i ustawione w prawidłowym zgryzie. Te boczne, których nie widać jak się uśmiechamy, są równie ważne. Pełne uzębienie znacząco wpływa na nasze życie w pełnym komforcie i zdrowiu, a często nie zdajemy z tego sprawy.

W przypadku pojawienia się braków w uzębieniu zaczynamy zdawać sobie sprawę, że warto jednak uzupełnić braki, większość z nas zastanawia się jakie uzupełnienie protetyczne będzie najlepsze: implanty, ruchoma proteza a może proteza zamocowana na implantach.

Braki w uzębieniu można uzupełnić w zależności od wskazań a także możliwości finansowych. Do sposobów tych zaliczamy rozwiązania protetyczne stałe i rozwiązania ruchome. Do uzupełnień stałych należą: implanty zębowe, korony, mosty, protezy przykręcane do implantów, a do ruchomych: (zdejmowanych): protezy szkieletowe, całkowite, częściowe. Największy komfort użytkowania dają uzupełnienia protetyczne stałe jednak nie zawsze możemy z nich skorzystać i wówczas musimy wybrać inne rozwiązanie. O wyborze konkretnego rozwiązania powinniśmy decydować wspólnie z lekarzem biorąc pod uwagę wskazania, przeciwskazania, planowane użytkowanie jak również koszty.

Implanty zębowe

Implanty to niezaprzeczalnie najlepsza forma rekonstrukcji zgryzu, które uzupełnione o korony są najbardziej zbliżoną formą do naturalnych zębów. Implanty zębowe to tytanowe śruby, które wszczepia się w kość szczęki lub żuchwy w miejscu gdzie powstał ubytek zęba. W chwili obecnej jest to najnowocześniejsze rozwiązanie stosowane w rekonstrukcji zarówno pojedynczych braków uzębienia, jak i w przypadku zupełnego bezzębia. Należy pamiętać że wszczepienie implantu to dopiero połowiczna droga do rekonstrukcji uzębienia. Na implantach mocowane są korony, mosty lub protezy całkowite, które dopiero stanowią przywrócenie funkcjonalności utraconych zęba lub zębów.

Zalety implantów:

 • Implant wraz z uzupełnieniem (np. korona) przywraca nam de facto stan na-turalnego uzębienia co wpływa na komfort życia bez zmieniania naszych nawyków i przyzwyczajeń.
 • Trwałość implantów oraz stabilność mocowanych uzupełnień daje możli-wość korzystania z zębów jak przed ich utratą  –  bez obaw można jeść wszystko, normalni mówić i uśmiechać się. 
 • Higiena i dbanie o uzupełnienia na implantach nie różnią się od higieny ja-my ustnej – wystarczy odpowiednio czyścić zęby z wykorzystaniem szczo-teczki, nici dentystycznej i płynu do płukania jamy ustnej. Jednakże wskaza-na jest regularna higienizacja w gabinecie  stomatologicznym. O indywidual-nych zaleceniach dotyczących higienizacji lub innych wskazaniach zawsze poinformuje lekarz po zabiegu.
 • Implanty pełnią funkcje korzeni zębowych, dzięki czemu nie dopuszczają do zanikania kości i przemieszczania się zębów. 
 • Zapobiegają zmianom rysów twarzy lub/i przywracają także naturalne rysy twarzy.
 • Rekonstrukcja uzębienia z wykorzystaniem implantów zębowych pozwala zachować pozostałe zęby nienaruszone – uzupełnienia protetyczne moco-wane na implantach nie wymagają szlifowania sąsiadujących zębów (w przypadku mostów mocowanych na uzębieniu pacjenta zachodzi taka ko-nieczność)

 

Nie każda osoba może mieć wszczepione implanty. Przeciwwskazaniem są choro-by nowotworowe, osteoporoza, przyjmowanie dużych dawek leków na niedoczynność tarczycy, cukrzyca insulinozależna, przyjmowanie leków prze-ciwzakrzepowych, nieuregulowane nadciśnienie, przyjmowanie leków na osteoporozę. 

Implantów nie wszczepia się także dzieciom i młodzieży, do czasu zakończenia rozwoju układu kostnego. Największymi wadami wszczepienia implantu są:  czas potrzebny na pełną procedurę (całość trwa średnio 2-6 miesięcy – czasami krócej) a także i przede wszystkim cena takiego zabiegu. Jednak mimo wszystko wszcze-pienie implantów to obecnie najlepsza metoda na uzupełnienie pojedynczych bra-ków uzębienia i  jak i tych naprawdę dużych. 

Należy też zauważyć, że jest to inwestycja na całe życie.

Protezy zębowe – ruchome protezy zębowe

Protezy zębowe nazywane są inaczej uzupełnieniami protetycznymi. Dzieli się je na dwie podstawowe grupy: uzupełnienia ruchome, uzupełnienia stałe – występują także protezy częściowo ruchome. 

Zasadniczą różnicą pomiędzy typami protez jest sposób ich umieszczania w jamie ustnej. Protezy ruchome nie są mocowane na stałe i pozwalają na samodzielne wyjmowanie takiego elementu. Mimo wielu wad i dość sporej  uciążliwości w użytkowaniu są to protezy najczęściej wybierane przez pacjentów.

Drugim rodzajem protez zębowych są protezy stałe takie jak korony zębowe, mosty, zębowe a nawet licówki. Mocowane są one do elementów kostnych wyrostka zębodołowego lub elementów zębów własnych pacjenta a  usunięcie ich samodzielnie przez pacjenta jest niemożliwe. 

Rekonstrukcja uzębienia z wykorzystaniem ww. elementów może też być całkowita lub częściowa (protezy całkowite lub protezy częściowe)

Protezy też możemy podzielić ze względu na materiał wykonania –  protezy acetalowe lub wykonane z akrylu, nylonu czy acronu.

W analizie zalet i wad korzystania z protez zębowych skupimy się przede wszystkim na protezach ruchomych gdyż są one najpopularniejszą formą rekonstrukcją uzębienia u osób starszych i w przypadkach utraty większej ilości zębów.

Zalety ruchomych protez zębowych

 • Proteza zębowa ruchoma pozwala stosunkowo szybko uzupełnić braki w uzębieniu – standardowy czas oczekiwania na protezę wynosi około 2-4 ty-godni.
 • Tego typu uzupełnienie jest najtańsza formą uzupełnienia w porównaniu z implantami czy rozwiązaniami protetycznymi stałymi.
 • W przypadku braku przednich zębów stosuje się tzw. protezę natychmiasto-wą.
 • Można rozliczać na NFZ (raz na pięć lat można uzyskać refundację protezy akrylowej z NFZ).

Wady ruchomych protez zębowych

 • Stanowi rozwiązanie czasowe – należy ją wymieniać średnio co 5 lat, ponie-waż z wiekiem dziąsła zmieniają kształt. 
 • Powodują częsty dyskomfort w użytkowaniu
 • Nie zapobiegają zanikowi kości
 • Protezy opierające się na zdrowych zębach osłabiają je przez dodatkowe obciążenia.
 • Mają specyfikę przemieszczania co skutkuje, iż protezy zębowe należy przy-klejać za pomocą specjalnego kleju (co nie gwarantuje długotrwałego unie-ruchomienia protezy)
 • Nie zapewniają pełnej swobody żucia, jak implanty – jedzenie twardych lub kleistych pokarmów jest utrudnione a często wręcz niemożliwe co skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w codziennej diecie.
 • Brak stabilności protezy ruchomej wpływa na codzienne nawyki i zachowa-nia – z uwagi na obawę o wypadanie osoby z protezami krępują się i krygują w normalnych sytuacjach życiowych (mówienie, uśmiechanie itp.)
 • Źle dopasowana proteza lub przy zmianach dziąseł użytkowanie protezy ru-chomej może powodować podrażnienia i otarcia w  jamie ustnej.
 • Stosowanie protez ruchomych nie pozwala na zachowanie kształtu i owalu twarzy nie zatrzymuje w pełni zmian w wyniku utraty zębów
 • Protezy wykonane z akrylu mogą uczulać.

Każdy z nas w przypadku utraty zębów bocznych nie przywiązuje do tego faktu wielkiej wagi dopóki nie zaczyna nam doskwierać brak większej ilości zębów. Przeważająca część z nas uważa, że to co widać, musi być w porządku, a braki zę-bów gdzieś z tyłu lub z boku nie jest już takie ważne. W rzeczywistości zęby boczne są nawet ważniejsze od zębów przednich gdyż odpowiadają za właściwe przeżu-wanie pokarmu ale również za utrzymanie wysokości zwarcia. Kiedy tracimy zęby boczne, pozostałe zęby rozsuwają się lub nadmiernie ścierają. Zatem każdy brak zębowy powinien być uzupełniany nie tylko z powodów estetycznych ale przede wszystkim i  szczególnie ze względów funkcjonalnych i zdrowotnych. 

Jeśli zależy nam na własnym zdrowiu a także na poprawie komfortu życia  bez względu na jaką formę leczenia i rekonstrukcji zęba lub zębów się zdecydujemy, odbudowa protetyczna jest niezbędna. Dzięki temu unikniemy przykrych proble-mów związanych z brakiem w uzębieniu, zadbamy o estetykę uśmiechu jak również przedłużymy życie pozostałym zębom. Brak uzębienia wpływa niekorzystanie na kształt naszej twarzy (opadanie skóry i mięśni twarzy), także uzupełniając braki zę-bowe pozwolimy na zachowanie rysów  i kształtu twarzy odpowiednich do naszego wieku. W przypadku kiedy mamy wątpliwości co do decyzji o uzupełnieniu naszych braków w uzębieniu powinniśmy skonsultować się z dobrym stomatologiem-implantologiem/ protetykiem, on na pewno znajdzie dla nas najlepsze rozwiązanie.

Z pewnością implanty zębowe są rozwiązaniem najbardziej zbliżonym funkcjonalnie do naturalnych zębów. Procedura wszczepienia implantu nie wymaga naruszenia (zeszlifowania, przeleczenia kanałowego) sąsiednich zębów, jak w przypadku mostów protetycznych, ani ich nie obciąża. Implanty są też bardzo estetyczne i wygodne w użytkowaniu. W przypadku całkowitego bezzębia często stosuje się rozwiązanie łączone, czyli uzupełnienia protetyczne oparte na implantach. Implanty zębowe są jedynym rozwiązaniem protetycznym nie powodującym zaników kości. Doskonale odtwarzają funkcjonalne i fizjologiczne cechy zębów, są bardzo trwałe i estetyczne a przede wszystkim są bardzo wygodne. Standardowe uzupełnienia protetyczne wymagają wymiany co 5 – 10 lat. Implanty zębowe mogą służyć latami, nie wymagają wymiany, o ile pacjent przestrzega zasad higieny i zaleceń lekarza.

Polski English
anabolic steroidssteroids side effectsside effects of steroidsliver king steroidswhat do steroids dolegal steroidswhat are steroidssteroids for saletopical steroidswhat are steroids used for