lek. stom. Jerzy Sowiński

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Ukończył szkolenie specjalizacyjne z chirurgii stomatologicznej na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. W trakcie przygotowań do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Specjalizuje się  w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, protetyki, implantoprotetyki, periodontologii oraz sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich.

Zajmuje się także planowaniem i wykonaniem leczenia mającego na celu odzyskanie prawidłowej wysokości zwarcia przy użyciu implantów, jak i na zębach własnych.

Od początku kariery pogłębia wiedzę w wyżej wymienionych gałęziach stomatologii uczestnicząc w sympozjach, zjazdach, kursach oraz konferencjach naukowych. Swoje umiejętności rozwija uczestnicząc w szkoleniach znanych polskich, jak i zagranicznych autorytetów w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, szczękowo-twarzowej i implantologii.

W codziennej praktyce współpracuje z innymi specjalistami z dziedziny stomatologii oraz pokrewnych specjalizacji lekarskich. Dobrze odnajduje się w pracy w zespołach zajmujących się leczeniem wielospecjalistycznym pacjenta.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Zainteresowania: podróże, żeglarstwo pływanie i inne sporty wodne. Prywatnie właściciel dwóch psów.

Polski English